Đăng Ký
ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

Hệ Thống Đổi Thẻ: An Toàn - Uy Tín - Giá Tốt Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín TheAPI.VN
Cam Kết Chiết Khấu Thật Không Ảo Như Các Bên Khác
Thẻ Duyệt Tốc Độ Cao - Không Nuốt Thẻ - Bảo Mật Thông Tin Api
Cho Phép API Xả Thẻ Chọn Lọc, Lọc Thẻ Không Khóa Tài Khoản
Sai Mệnh Giá Thẻ Bị Trừ 50% Số Tiền Của Mệnh Giá Nhỏ Hơn
Không Nhận Thẻ Có Nguồn Gốc Từ "Thẻ tín dụng, Visa, Vi phạm pháp luật" Khóa TK VV
Kết Nối API Liên Hệ ADMIN Sét Cấp Đại Lý API Sản Lượng Tốt Được Set Đối Tác

Bảng Phí Đổi Thẻ Cào

Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 12.5% 12.9% 12.9% 11.8% 11.8% 12.3% 12.5% 13% 13%
Đại Lý API 12.2% 12.6% 12.6% 11.5% 11.5% 12% 12.2% 12.7% 12.7%
Đối Tác 12% 12.4% 12.4% 11.3% 11.3% 11.8% 12% 12.5% 12.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11.6%
Đại Lý API 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 11.1%
Đối Tác 9.5% 9.5% 9.5% 10% 10% 10% 10% 10.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 18.5% 18.5% 18.5% 18% 17% 15% 15% 14.5%
Đại Lý API 18% 18% 18% 17.5% 16.5% 14.5% 14.5% 14%
Đối Tác 17.5% 17.5% 17.5% 17% 16% 14% 14% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 20.5% 20.5% 22% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
Đại Lý API 20% 20% 21.5% 20% 20% 20% 20% 20%
Đối Tác 19.5% 19.5% 21% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12.5%
Đại Lý API 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12%
Đối Tác 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành Viên 15% 15% 0% 15% 15% 15% 0% 15% 15% 15.5% 15.5%
Đại Lý API 14.5% 14.5% 0% 14.5% 14.5% 14.5% 0% 14.5% 14.5% 15% 15%
Đối Tác 14% 14% 0% 14% 14% 14% 0% 14% 14% 14.5% 14.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành Viên 12% 12% 12% 12% 12%
Đại Lý API 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đối Tác 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành Viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14.5% 16.5%
Đại Lý API 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 14% 16%
Đối Tác 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13.5% 15.5%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành Viên 14% 14% 14% 14% 14% 15.5% 15.5%
Đại Lý API 14% 14% 14% 14% 14% 15.5% 15.5%
Đối Tác 14% 14% 14% 14% 14% 15.5% 15.5%

Thông Báo Thông Báo Từ Hệ Thống Thẻ API

a
Chat Telegram
Chat Ngay